NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA Bảo Vệ CHC

Ngày tạo: 24/12/2018 05:53:27
Lượt xem: 368

Đặt chữ TÍN lên hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và Bảo vệ CHC chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình. Luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác. TÂM Đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Bảo vệ CHC thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. Coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến những sản phẩm - dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công. Chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng. TRÍ Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm - dịch vụ. Đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ. Đề cao chủ trương “Doanh nghiệp học tập”, không ngại khó khăn để học, tự học và “vượt lên chính mình”. TỐC Lấy “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ và lấy “Quyết định nhanh - Đầu tư nhanh - Triển khai nhanh - Bán hàng nhanh - Thay đổi và thích ứng nhanh…” làm giá trị bản sắc. Đề cao khát vọng tiên phong và xác định “Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn”. Coi trọng tốc độ nhưng luôn lấy câu “Không nhanh ẩu đoảng” để tự răn mình. TINH Có mục tiêu: Tập hợp những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm - dịch vụ tinh hoa. Mọi thành viên được thụ hưởng cuộc sống tinh hoa và góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa. Xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Quan niệm: Hệ thống phải giống như một người khỏe mạnh, săn chắc và không có mỡ dư thừa. Chúng tôi “chiêu hiền đãi sĩ” và “đãi cát tìm vàng” mong tìm ra những người phù hợp, đặt đúng người vào đúng việc để phát huy hết khả năng của họ.