Bảo vệ tổng thống và thủ tướng thế nào?

Ngày tạo: 25/08/2019 14:27:29
Lượt xem: 118

Bảo vệ tổng thống và thủ tướng thế nào?
Hiện nay việc bảo vệ tổng thống LB Nga Putin và thủ tướng Medvedev là nhiệm vụ của FSO (Cơ quan bảo vệ của liên bang). Đi cùng với ông Putin từ Kremli đến Nhà Trắng là những người đã từng tháp tùng ông trong suốt những năm ông ở cương vị tổng thống và thủ tướng. Còn các sỹ quan đã làm việc với thủ tướng Medvedev đã “kề cận” với ông ngay từ khi ông bước vào điện Kremli - điều này đã có từ trước khi ông giữ cương vị này. Lãnh đạo FCO của Nga là tướng quân đội Evgheni Murov, còn người đứng đầu cơ quan an ninh của tổng thống (trực thuộc FSO) là trung tướng Viktor Zolotov.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi nước Nga thông qua luật “Về bảo vệ nhà nước” và bắt đầu có hiệu lực từ mùa xuân năm 1996. Giám đốc cơ quan bảo vệ liên bang Nga, tướng quân đội là Evghenhi Murov, đã kể cho tờ báo “Sự thật thanh niên” chuyện về công việc của cơ quan và về sự nhạy bén của những người bảo vệ tổng thống.
Theo lời ông Murov thì ”Những năm gần đây đã hình thành được một cơ quan liên bang có cơ cấu tối ưu phù hợp với thời nay, có những cán bộ được đào tạo chuyên môn cao và một cơ sở vật chất- kỹ thuật cần thiết để giải quyết những nhiệm vụ phức tạp nhất”. Ngoài ra, đã sáng chế được những mẫu mới nhất về kỹ thuật quân sự và vũ khí chuyên dụng đặc biệt dành cho các cơ quan đảm trách về an ninh của các nguyên thủ quốc gia”. Murov cũng kể rằng, sau lời phát biểu của Dmitri Medvedev nhậm chức thủ tướng LB Nga, đội bảo vệ của ông vẫn giữ nguyên như trước. Đội “đã làm việc với ông từ thời ông được bầu làm tổng thống và với cương vị đó ông đã ban hành sắc lệnh đặc biệt về đảm bảo cho hoạt động của mình” - giám đốc cơ quan Liên bang giải thích.