Bảo an

Ngày tạo: 26/07/2018 04:39:29
Lượt xem: 635

Các hoạt động bảo vệ an toàn cho tòa nhà, trụ sở cty doanh nghiệp, bảo vệ tư gia, bảo vệ hội chợ thương mại, các hoạt động cộng đồng tổ chức ngoài trời, bảo vệ an ninh hội thảo, các lễ khởi công, kí kết hợp đồng thương mại, tiệc chiêu đãi...

Dịch vụ khác